Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Przypominamy, że termin nadsyłania prac upływa 14 listopada (decyduje data stempla pocztowego).

Podajemy także kilka ważnych informacji:

  • prace wysyłamy drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego
  • prace w formie eseju przesyłamy w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie lub pendrivie), a prace w innych formach (film, nagranie audio, fotokast) tylko w wersji elektronicznej
  • nie przyjmujemy prac nadsyłanych mailem
  • do pracy mają być dołączone załączniki (do pobrania ze strony) podpisane odręcznie, tylko w wersji drukowanej
  • tylko prace kompletne będą oceniane

Media to we współczesnych państwach demokratycznych IV władza. Wszyscy wiedzą o jej znaczeniu i odczuwają wpływ, niewielu jednak zna tajemnice jej działania. Media rządzą prawie wszystkim, w tym także, a może przede wszystkim, naszym życiem. Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów klas maturalnych, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarskim oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów (m.in. monitory, mobilne routery LTE, zegarki, lornetki).

Patronat nad Olimpiadą objęły Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swoje umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Ironia, hejt, mowa nienawiści – co można, a czego nie wolno tolerować w mediach
  2. Wpływ mediów na portret współczesnego mężczyzny/współczesnej kobiety
  3. Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  4. Dziennikarz w służbie lokalnej społeczności
  5. Komunikacja w erze cyfrowej