Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

  • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 12 października 2018 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 9 listopada 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 23 listopada 2018 r.
  • 14 grudnia 2018 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 15-16 marca 2019 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)
Oficyna naukowa Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Wojewoda Podlaski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sponsorzy nagród

Mazowsze

Nagrody zostały przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Świat Wiedzy Bauer Media Group

Partner Strategiczny

Cogito

Partnerzy Medialni

Hydropolis - CNiWW FSD

Partnerzy

Minister Edukacji Narodowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat

Kampus

Patroni medialni