Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
tel. + 22 55-20-232

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
www.media.uksw.edu.pl

Partner strategiczny
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.
„Świat Wiedzy”
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa

Skład Komitetu Głównego

prof. Radosław Pawelec – przewodniczący
dr hab. Tadeusz Kononiuk – z-ca przewodniczącego
dr Mariusz Włodarczyk – sekretarz
dr Małgorzata Laskowska – członek
Zbigniew Bański, dyrektor wydawniczy czasopism popularno-naukowych Wydawnictwa Bauer – członek

Sekretarze naukowi

dr Krzysztof Kaszewski
mgr Malwina Żyra