Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

UWAGA! Termin rejestracji uczestników zostaje przedłużony do dnia 30 października br włącznie. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

Komunikat Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Mediach
z dnia 13 października 2020 r.

W związku z nasilonym rozprzestrzenianiem się pandemii, wprowadzeniem w dniu 10 października na terenie całego kraju żółtej strefy oraz utrzymywanym zakazem władz uczelni organizowania imprez na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, Komitet Główny zmuszony został podjąć decyzję o nieorganizowaniu zapowiadanego na jesień tego roku zakończenia VI edycji Olimpiady w postaci quizu i gali rozdania nagród.

Nagrody rzeczowe, które miały być przeznaczone dla laureatów tej edycji, decyzją sponsorów przekazane zostaną na poczet kolejnej, VII edycji Olimpiady.


Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VII już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: aparaty fotograficzne, słuchawki, powerbanki, zestawy książek i kosmetyków). Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
  2. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
  3. Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
  4. Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
  5. Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu
Oficyna naukowa Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Wojewoda Podlaski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sponsorzy nagród

Mazowsze

Nagrody zostały przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Świat Wiedzy Bauer Media Group

Partner Strategiczny

Cogito

Partner Medialny

FSD

Partnerzy

Minister Edukacji Narodowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat

Kampus

Patroni medialni