Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Rejestracja uczestników do Olimpiady została przedłużona do 29 października

Drodzy Uczestnicy i Opiekunowie!

Przypominamy, że prace wraz załącznikami należy przesyłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego. Prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie lub pendrivie), zaś prace mające formę filmu, nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu należy przesyłać w wersji elektronicznej (na płycie lub pendrivie). Żadnego typu pracy ani załączników do niej nie należy wysyłać drogą mailową.

Termin nadsyłania prac upływa 8 listopada 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).


Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Warszawski pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VI już edycji Olimpiady zorganizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 15 innymi uczelniami na terenie całego kraju uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: aparaty fotograficzne, słuchawki, powerbanki, zestawy książek i kosmetyków). Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

  1. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
  2. Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie
  3. Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej
  4. Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
  5. Fakty a oceny we współczesnych mediach
Oficyna naukowa Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Wojewoda Podlaski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sponsorzy nagród

Mazowsze

Nagrody zostały przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Świat Wiedzy Bauer Media Group

Partner Strategiczny

Cogito

Partnerzy Medialni

Hydropolis - CNiWW FSD

Partnerzy

Minister Edukacji Narodowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat

Kampus

Patroni medialni