Kalendarium Olimpiady

Informacje na temat ważnych dat i terminów związanych z Olimpiadą

Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz

do dnia 31 października 2023 r.

Nadsyłanie prac do pierwszego etapu

do dnia 14 listopada 2023 r.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

20 listopada 2023 r.

Drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

8 grudnia 2023 r.

Trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

22-23 marca 2024 r.
© Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego