Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

  • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 29 października 2019 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 8 listopada 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 22 listopada 2019 r.
  • 13 grudnia 2019 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 13-14 marca 2020 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)
Oficyna naukowa Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Wojewoda Podlaski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sponsorzy nagród

Mazowsze

Nagrody zostały przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Świat Wiedzy Bauer Media Group

Partner Strategiczny

Cogito

Partnerzy Medialni

Hydropolis - CNiWW FSD

Partnerzy

Minister Edukacji Narodowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat

Kampus

Patroni medialni