Olimpiadę wspierają

Informacje na temat partnerów i przyjaciół Olimpiady

Patronat honorowy

Patroni medialni

© Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego