Olimpiadę wspierają

Informacje na temat partnerów i przyjaciół Olimpiady
Podstrona w budowie.

Patronat honorowy

W przygotowaniu

Patronat

W przygotowaniu

Patroni medialni

W przygotowaniu

Sponsorzy nagród

W przygotowaniu
© Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego