Organizator

Informacje na temat organizatorów Olimpiady

Organizator wydarzenia

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Uniwersytet Warszawski
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
Adres email

WDIB UW jest pierwszą i jedyną w Polsce jednostką naukową, której działalność badawcza i dydaktyczna koncentruję się trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukach o mediach, informatologii i bibliologii.

Nasza jednostka powstała z połączenia z Instytutu Dziennikarstwa (części Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (części Wydziału Historycznego). Obydwie jednostki należały do grona najlepszych instytutów kierunkowych w Polsce, co potwierdzały wyniki badań i rankingów, przeprowadzanych przez komisje akredytacyjne i najbardziej opiniotwórcze media w kraju.

W ten sposób powołany do życia został Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii: nowa jednostki naukowo-dydaktyczna, gotowa podjąć dalekosiężne wyzwania wyznaczone przez chyba najszybciej rozwijające się domeny ludzkiej aktywności – media, komunikowanie i informację.

Skład komitetu głównego

Poznaj nasz zespół!
dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
przewodnicząca
dr hab. Krzysztof Kaszewski
z-ca przewodniczącego
dr Mariusz Włodarczyk
kierownik organizacyjny
mgr Malwina Żuchniewicz
sekretarz
dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW
członek
dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. UMCS
członek
mgr Dariusz Łukawski
członek
mgr Łukasz Krawczyński
sekretarz naukowy
mgr Daiwa Maksimowicz
sekretarz naukowy
prof. Radosław Pawelec
przewodniczący honorowy

Kontakt

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
owm@uw.edu.pl

© Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego