Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
www.media.uksw.edu.pl

Partner strategiczny
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.
„Świat Wiedzy”
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa

Skład Komitetu Głównego

prof. Radosław Pawelec – przewodniczący
dr hab. Tadeusz Kononiuk – z-ca przewodniczącego
dr Mariusz Włodarczyk – sekretarz
dr Małgorzata Laskowska – członek
Zbigniew Bański, dyrektor wydawniczy czasopism popularno-naukowych Wydawnictwa Bauer – członek
mgr Malwina Żuchniewicz – członek

Sekretarze naukowi

dr Krzysztof Kaszewski
mgr Malwina Żyra

Oficyna naukowa Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Wojewoda Podlaski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sponsorzy nagród

Mazowsze

Nagrody zostały przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Świat Wiedzy Bauer Media Group

Partner Strategiczny

Cogito

Partnerzy Medialni

Hydropolis - CNiWW FSD

Partnerzy

Minister Edukacji Narodowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat

Kampus

Patroni medialni