Zakres merytoryczny Olimpiady

 1. System medialny i rynek mediów – struktura i zasady działania
 2. Komunikowanie społeczne. Kalendarium rozwoju środków, form i modeli komunikowania
 3. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
 4. Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 5. Historia i współczesność mediów w Polsce (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, internet)
 6. Media na świecie, agencje informacyjne.             
 7. Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe) i język we współczesnych mediach
 8. Społeczeństwo informacyjne. Dziennikarstwo obywatelskie.

Literatura:

 1. Chałubińska Jentkiewicz K., Nowikowska M., Prawo mediów, Warszawa 2022.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012.
 3. Dzierżyńska-Mielczarek J., Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Kielce 2018.
 4. E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015.
 5. Goban-Klas T., Powstanie i rozwój mediów: od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2003.
 6. Hermanowski M., Radiofonia w Polsce. Zarys dziejów, Poznań 2018.
 7. Loewe I., Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018.
 8. Mielczarek T., W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, Kielce 2015.
 9. Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.
 10. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 11. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko Biała 2010 (rozdz. I-IV).
 12. Portale internetowe Press.pl oraz Wirtualnemedia.pl (informacje o bieżących, ważnych wydarzeniach ze świata mediów).
© Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego