Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Zakres merytoryczny Olimpiady

 1. System medialny. Struktura i zasady działania
 2. Komunikowanie społeczne. Rozwój środków, form i modeli komunikowania
 3. Kalendarium rozwoju mediów
 4. Społeczeństwo informacyjne
 5. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
 6. Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 8. Rynek mediów w Polsce po 1989 r. (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, Internet)
 9. Wybrani dziennikarze. System medialny. Struktura i zasady działania
 10. Agencje informacyjne i prasa na świecie
 11. Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i  internetowe)
 12. Język we współczesnych mediach
 13. Dziennikarstwo obywatelskie

Literatura

 1. Chałubińska Jentkiewicz K., Nowikowska M., Prawo mediów, Warszawa 2022.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012.
 3. Dzierżyńska-Mielczarek J., Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Kielce 2018.
 4. E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015.
 5. Goban-Klas T., Powstanie i rozwój mediów: od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2003.
 6. Hermanowski M., Radiofonia w Polsce. Zarys dziejów, Poznań 2018.
 7. Loewe I., Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018.
 8. Mielczarek T., W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, Kielce 2015.
 9. Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.
 10. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 11. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko Biała 2010 (rozdz. I-IV).
 12. Portale internetowe Press.pl oraz Wirtualnemedia.pl (informacje o bieżących, ważnych wydarzeniach ze świata mediów).

Patronat honorowy

Minister Edukacji i Nauki KRRIT

Partnerzy

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie Izba Wydawców Prasy Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich SDiW Repropol Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Patronat

Fundacja Grand Press Press

Patroni medialni

Cogito PortalMedialny.pl Radio Kampus

Sponsorzy nagród

Newsline Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Mazowsze (25 lat) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Cogito Froservice Finteco