Logo konkursu

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Mediach

Ostatnie zmiany:

  • 10.11.2022 – doprecyzowanie nośników danych, na których trzeba dostarczać wersję elektroniczną prac oraz sposobu ich dostarczenia;
  • 27.10.2022 – aktualizacja danych teleadresowych organizatora;
  • 3.09.2022 – aktualizacja zasad po zdjęciu obostrzeń związanych z pandemią COVID19.

Patronat honorowy

Minister Edukacji i Nauki KRRIT

Patronat merytoryczny

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Patroni medialni

Radio Kampus Press Club Polska PortalMedialny.pl Studia.pl StudiaDziennikarskie.pl

Sponsorzy nagród

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Cogito Newsline Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Mazowsze