Rejestracja

Zarejestruj się jako uczestnik Olimpiady
Rejestracja – Olimpiada Wiedzy o Mediach

Rejestracja zakończyła się 6 listopada 2023 r.

Zarejestrowanym uczestnikom przysługuje prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez wysłanie wiadomości na adres komitetu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

© Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego